W pracowni „MadeByYou Sam pomaluj ceramikę”

Rezerwację miejsc możecie dokonać telefonicznie Tel. 531935135 mejlowo: Joanna@madebyyou.pl lub przez wiadomość na FB, podając informację ile będzie osób oraz godzinę przyjścia. Dla grup – wymagamy zadatku celem rezerwacji w kwocie 100 pln. Kwota odliczana jest od rachunku. W przypadku nie pojawienia się, kwota nie jest zwracana.  Jeśli przyjdzie mniej osób niż zadeklarowano wówczas pobieramy opłate 50 pln/ nieobecną osobę

REGULAMIN

1. Nie niszczymy elementów wystroju Pracowni oraz pomocy plastycznych. Za ewentualne szkody odpowiadają osoby, które je wyrządziły.

2. Nie marnujemy farb; nie zużytych nie wylewamy do zlewu.

3. Nie zabieramy butelek z farbą ze stołu z farbami na stoliki.

4. W przypadku przyniesienia do Pracowni własnych materiałów (np. pędzli, stempli, szablonów, książek) niezwłocznie powiadamiamy o tym personel.

5. W trakcie trwania przyjęć dla dzieci na terenie sali powinna przebywać osoba pełnoletnia odpowiedzialna za wszystkich uczestników (opiekun Jubilata lub Solenizanta).

6. Dzieci przebywające w Pracowni nie powinny biegać ze względu na ich bezpieczeństwo.

7. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na zewnątrz Pracowni tj. na terenie dziedzińca (patio). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi administracji budynku osoby przebywające na terenie patio nie mogą niszczyć zieleni, chodzić po kamieniach i wchodzić na teren z elementem wodnym.

8. Prace wykonane lub nie skończone przechowujemy w Pracowni przez okres 1 miesięca. Po tym czasie (pod warunkiem, że nadal są w posiadaniu Pracowni) jest pobierana opłata w wysokości 20 zł/szt. za przechowanie. Nie skończone prace można dokończyć w ciągu 1 miesiąca tylko w czasie 1 wizyty w pracowni. Jeśli potrzebujesz więcej wizyt na skończenie pracy – każdorazowo pobierana jest opłata 20 zł od 1 szt. ceramiki..

9. Podczas rezerwowanych spotkań każdy z uczestników maluje minimum 1 formę ceramiczną. W przypadku, gdy osoba nie maluje pobieramy opłatę 40 pln.  Podczas nie rezerwowanej wizyty, gdy jedna forma ceramiczna malowana jest przez więcej niż 2 ososby pobieramy dodatkową opłatę 20 pln/osobę.

10. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

11. W przypadku udzielenia dodatkowych wyjaśnień dot. zamieszczonych informacji zwracamy się z tym do personelu Pracowni.