REZERWACJE

Pracownia działa na zasadzie „otwartej” tzn. przychodzi się bez zapisów i rezerwacji w godzinach otwarcia pracowni (tak jak np. do kawiarni) i zajmuje się wolne miejsca, aby malować ceramikę.

Do tej pory rezerwacje były tylko dla grup. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy możliwość zarezerwowania miejsca w soboty dla osób indywidualnych. W tym celu udostępniamy w pracowni 1 stół (10 miejsc siedzących) dla osób indywidualnych lub grup, przy którym można dokonać rezerwacji dla od 1 do 10 osób. 

Pozostałe miejsca w pracowni (18 miejsc) są dla osób, które przychodzą do pracowni bez wcześniejszej rezerwacji.

Osoby, które przychodzą w soboty do pracowni pierwszy raz i bez rezerwacji, prosimy o przyjście o godzinie: 11 lub 13.30 lub 16.00. W tych godzinach robimy wprowadzenie i instruktarz.

Zasady rezerwacji miejsc dla od 1 do 10 osób w SOBOTY:

Miejsce można zarezerwować na 2h w następujących przedziałach czasu: 11-13, 13.30-15.30 lub 16-18. Zapytania o wolne miejsca można przesyłać mailem: joanna@madebyyou.pl  lub potwierdzać telefonicznie 531 935 135

Po potwierdzeniu przez MadeByYou wolnego miejsca, należy dokonać przedpłaty zadatku w wysokości 50 PLN (kwota powinna wpłynąć na konto nie później niż w ciągu 2 dni/48h od dokonania rezerwacji). W przypadku braku wpłaty w ciągu 48h, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Kwota zadatku zostanie odliczona od rachunku w dniu warsztatów. W przypadku pojawienia się mniejszej liczby osób o zarezerwowanej godzinie niż podana podczas rezerwacji (i nieskorygowania jej do 24h przed czasem rezerwacji), pobieramy opłatę 50 pln za nieobecną osobę.

Zadatek należy wpłacać jak poniżej:

MadeByYou Sam pomaluj ceramikę
06 1140 2017 0000 4002 0662 9523
Tytuł: data, godzina, liczba osób

W dniu rezerwacji należy przyjść punktualnie na umówioną godzinę do pracowni. 2 h zajęć obejmuje: wybranie formy do malowania, instruktarz, malowanie ceramiki, sprzątnięcie po sobie stanowiska pracy. Malowanie należy zakończyć 10 min przed upływem czasu rezerwacji, celem sprzątnięcia po sobie stanowiska pracy. Czas rezerwacji nie ulega przedłużeniu (można ewentualnie skorzystać z dostępnych miejsc z puli nie podlegającej rezerwacji, ale MadeByYou nie gwarantuje ich dostępności akurat po upływie czasu rezerwacji). Pracę nad niedokończonymi dziełami można kontynuować przy następnej wizycie.

Uwaga! Rezerwacja miejsca oraz zadatek przepadają w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut (liczonego od godziny rozpoczynającej czas rezerwacji)!