W pracowni „MadeByYou Sam pomaluj ceramikę”

1. Nie niszczymy elementów wystroju Pracowni oraz pomocy plastycznych. Za ewentualne szkody odpowiadają osoby, które je wyrządziły.

2. Nie marnujemy farb; nie zużytych nie wylewamy do zlewu.

3. Nie zabieramy butelek z farbą ze stołu z farbami na stoliki.

4. W przypadku przyniesienia do Pracowni własnych materiałów (np. pędzli, stempli, szablonów, książek) niezwłocznie powiadamiamy o tym personel.

5. W trakcie trwania przyjęć dla dzieci na terenie sali powinna przebywać osoba pełnoletnia odpowiedzialna za wszystkich uczestników (opiekun Jubilata lub Solenizanta).

6. Dzieci przebywające w Pracowni nie powinny biegać ze względu na ich bezpieczeństwo.

7. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na zewnątrz Pracowni tj. na terenie dziedzińca (patio). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi administracji budynku osoby przebywające na terenie patio nie mogą niszczyć zieleni, chodzić po kamieniach i wchodzić na teren z elementem wodnym.

8. Prace wykonane lub nie skończone przechowujemy w Pracowni przez okres 2 miesięcy. Po tym czasie (pod warunkiem, że nadal są w posiadaniu Pracowni) jest pobierana opłata w wysokości 20 zł/szt. za przechowanie.

9. Podczas rezerwowanych spotkań każdy z uczestników maluje minimum 1 formę ceramiczną. W przypadku, gdy osoba nie maluje pobieramy opłatę 40 pln.  Podczas nie rezerwowanej wizyty, gdy jedna forma ceramiczna malowana jest przez więcej niż 2 ososby pobieramy dodatkową opłatę 20 pln/osobę.

10. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

11. W przypadku udzielenia dodatkowych wyjaśnień dot. zamieszczonych informacji zwracamy się z tym do personelu Pracowni.

KONTAKT

ul. Górskiego 6
(dziedziniec Restaura Górskiego)
Warszawa
tel. kom. 531 935 135

FACEBOOK