W pracowni „MadeByYou Sam pomaluj ceramikę”

UWAGA Z DNIEM 28/05 OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY W PRACOWNI

Pracownia będzie na razie działała w czwartki oraz soboty na NOWYCH ZASADACH.

Nowe zasady:

– w pracowni może przebywać ograniczona ilość, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie

– malowanie jest możliwe tylko po dokonaniu rezerwacji na 2 godziny

– dostępne dni i godziny rezerwacji:

czwartki godziny 17-19

soboty godziny 11-13 oraz 13.30-15.30

W tym czasie możliwe jest malowanie indywidualne lub rodzinne, odbiór ceramiki, zostawienie wcześniej zakupionej ceramiki do wypalenia, zakup ceramiki do malowania w domu.

– po przyjściu prosimy o umycie rąk

– maseczki podczas malowania są obowiązkowe

– stoliki oraz materiały plastyczne będą dezynfekowane po każdym użytkowniku

– wybrane formy podawane będą przez obsługę

– farby będą podawane i nalewane przez obsługę. Prosimy nie brać samemu szablonów oraz stempli

– niestety nie będziecie mogli skorzystać z naszych fartuchów. Farby łatwo usunąć wodą z ubrania ale jeśli masz obawy ubierz się odpowiednio do malowania lub przynieś swój fartuch

Rezerwację możecie dokonać telefonicznie Tel. 531935135 mejlowo: Joanna@madebyyou.pl lub przez wiadomość na FB, podając informację ile będzie osób.

Nie możemy doczekać się ponownego spotkania z Wami.

 

REGULAMIN

1. Nie niszczymy elementów wystroju Pracowni oraz pomocy plastycznych. Za ewentualne szkody odpowiadają osoby, które je wyrządziły.

2. Nie marnujemy farb; nie zużytych nie wylewamy do zlewu.

3. Nie zabieramy butelek z farbą ze stołu z farbami na stoliki.

4. W przypadku przyniesienia do Pracowni własnych materiałów (np. pędzli, stempli, szablonów, książek) niezwłocznie powiadamiamy o tym personel.

5. W trakcie trwania przyjęć dla dzieci na terenie sali powinna przebywać osoba pełnoletnia odpowiedzialna za wszystkich uczestników (opiekun Jubilata lub Solenizanta).

6. Dzieci przebywające w Pracowni nie powinny biegać ze względu na ich bezpieczeństwo.

7. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na zewnątrz Pracowni tj. na terenie dziedzińca (patio). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi administracji budynku osoby przebywające na terenie patio nie mogą niszczyć zieleni, chodzić po kamieniach i wchodzić na teren z elementem wodnym.

8. Prace wykonane lub nie skończone przechowujemy w Pracowni przez okres 2 miesięcy. Po tym czasie (pod warunkiem, że nadal są w posiadaniu Pracowni) jest pobierana opłata w wysokości 20 zł/szt. za przechowanie.

9. Podczas rezerwowanych spotkań każdy z uczestników maluje minimum 1 formę ceramiczną. W przypadku, gdy osoba nie maluje pobieramy opłatę 40 pln.  Podczas nie rezerwowanej wizyty, gdy jedna forma ceramiczna malowana jest przez więcej niż 2 ososby pobieramy dodatkową opłatę 20 pln/osobę.

10. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

11. W przypadku udzielenia dodatkowych wyjaśnień dot. zamieszczonych informacji zwracamy się z tym do personelu Pracowni.